0935.232.699

SPEC GO GREEN EXTERIOR PRIMER – SƠN LÓT SPEC XANH NGOẠI THẤT CAO CẤP

360,000

Bám dính tốt; Khả năng kháng kiềm cao; Hàm lượng V.O.C thấp; Sản phẩm hướng đến tiêu chuẩn xanh (*).

Danh mục: