0935.232.699

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Do nhu cầu phát triển kinh doanh, công ty TNHH Quang Thịnh cần tuyển nhân sự cho các vị trí theo bảng sau

Các ứng viên có nhu cầu vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên,